Zgłaszający celny do usług

image d'un camion avec un logo brexit / UE / UK

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania jest krajem spoza UE.

Brexit doprowadził do poważnych zmian, do których dostosowaliśmy się, uzyskując zgodę organów celnych.

Nasze zobowiązania jako ekspertów:

Ułatwienie procedur celnych

Zapewniamy proste, spersonalizowane wsparcie z naszymi deklarantami celnymi, aby ułatwić przekraczanie granic.

Sporządzanie dokumentów celnych

logo d'un document dans un classeur

Możemy dokonać odprawy celnej towarów, zarówno w przypadku importu, jak i eksportu.

Określamy wysokość opłat celnych w oparciu o towary i ich miejsce przeznaczenia oraz ściśle monitorujemy status zgłoszenia celnego, aby upewnić się, że towary są w dobrym stanie.

Wydawanie zezwoleń na tranzyt

Dokumenty tranzytowe są gromadzone i przesyłane automatycznie do urzędów celnych wyjścia, tranzytu i przybycia towarów.

Nasz zespół składa się z kilku wykwalifikowanych zgłaszających i zajmujemy się wszystkimi rodzajami odpraw celnych.

Specjalizujemy się w produktach objętych podatkiem akcyzowym.